Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση με Χρωματογραφικές Τεχνικές Οργανικών και Ανόργανων Αναλυτών» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση με Χρωματογραφικές Τεχνικές Οργανικών και Ανόργανων Αναλυτών»

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 7 Μαρτίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Φεβ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg