Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο γνωστικό αντικείμενο “ Διοίκηση Λειτουργειών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

24 Οκτ 2022Προκηρύξεις ΘέσεωνΧίοςΤμήμα Οικονομικής και Διοίκησης ΤουρισμούPDF icon Προκήρυξη

Current Style: Βασικό

espa.jpg