Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Χίος

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο έχει ως αποστολή, αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και, αφετέρου να παρέχει στους/ις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

 • ανάπτυξη, διαχείριση και προβολή τουριστικών προορισμών
 • σχεδιασμός και πολιτική του τουρισμού
 • διοίκηση, προβολή και προώθηση τουριστικών επιχειρήσεων
 • παραγωγή και διανομή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον τουρισμό

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων)
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων ) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
 • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Μαρία Ντουμή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραμματεία

Αγγελική Γαϊτάνου

Τηλέφωνα

 • +30 2271035302
 • +30 2271035330
 • +30 2271035311

E-mail

TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Μιχάλων 8, 82 132 Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg