Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg