Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με θητεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με θητεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg