Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Για την προβολή των εγγράφων ακολουθήστε τους συνδέσμους:

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A7%CE%9B%CE%95-%CE%94%CE%9F%CE%A7?inline=true

 

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Φεβ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Current Style: Βασικό

espa.jpg