ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Χ.Μ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Α.Χ.Μ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Σεπ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Ψηφίσματα

Τοποθεσία

Σάμος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg