Προμήθειας και εγκατάσταση τριών (3) δοχείων διαστολής του συστήματος πυρόσβεσης των νέων κτηρίων Λόφου Πανεπιστήμιου στη Μυτιλήνη 500 lit, πίεσης 10 Αtm και ρύθμισης των πρεσοστατών στη σωστή πίεση) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθειας και εγκατάσταση τριών (3) δοχείων διαστολής του συστήματος πυρόσβεσης των νέων κτηρίων Λόφου Πανεπιστήμιου στη Μυτιλήνη 500 lit, πίεσης 10 Αtm και ρύθμισης των πρεσοστατών στη σωστή πίεση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση της  Προμήθειας  και εγκατάσταση τριών (3)  δοχείων διαστολής του συστήματος πυρόσβεσης των νέων κτηρίων Λόφου Πανεπιστήμιου στη Μυτιλήνη  500 lit, πίεσης 10 Αtm και  ρύθμισης  των πρεσοστατών στη σωστή πίεση),για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κής μονάδας  Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω   Προμήθειας  και εγκατάστασης τριών (3)  δοχείων διαστολής ανέρχεται  στο ποσό των 2.490,00 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού  423,30  €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 30-07-2019  και ώρα 9,00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

24 Ιουλ 2019Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΛέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg