προμήθεια ασύρματων τηλεφώνων και walkie talkie για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ασύρματων τηλεφώνων και walkie talkie για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου

Χίος 19/09/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «ασύρματων τηλεφώνων και walkie talkie» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 256,41€ (διακόσια πενήντα έξη ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 43,59 (σαράντα τρία ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 26/09/2022 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Χίου, Μιχάλων 8 82132 Χίος κα Κυριακή Σαλιάρητηλ 2271035021 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: chios_oik_ypir@chios.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg