προμήθεια (α) αναλώσιμων εκτυπωτών & Η/Υ (β) μελανιών (toner) εκτυπωτών & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και (δ) εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης (Αθήνα), της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, και των πανεπιστημιακών Μονάδων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια (α) αναλώσιμων εκτυπωτών & Η/Υ (β) μελανιών (toner) εκτυπωτών & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και (δ) εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης (Αθήνα), της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, και των πανεπιστημιακών Μονάδων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ προκυρήσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» για την προμήθεια (α) αναλώσιμων εκτυπωτών & Η/Υ, (β) μελανιών (toner) εκτυπωτών, (γ) μελανιών (toner) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και (δ) εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης (Αθήνα), της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, και των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Σύρου, Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg