προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2020) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 250,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 11-03-2020 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το Περιφερειακό Οικονομικό Τμήμα (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,  κ.κ. Σχαλλίγ Μαριολέν, τηλ. επικοινωνίας 2251036925 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mariolen@aegean.gr).

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Μαρ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg