προμήθεια ενός ανεμιστήρα για τον εξαερισμό της αποθήκης των χημικών στο υπόγειο του κτηρίου Ξενία Ά του Τμήματος Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ενός ανεμιστήρα για τον εξαερισμό της αποθήκης των χημικών στο υπόγειο του κτηρίου Ξενία Ά του Τμήματος Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση,  προμήθεια ενός ανεμιστήρα για τον εξαερισμό της αποθήκης των χημικών στο υπόγειο του κτηρίου Ξενία Ά του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της  άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 70,00 €  πλέον  ΦΠΑ 17%   ποσού  11,90€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα    3-2-2020  και ώρα 10πμ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) :  Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Ιαν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg