προμήθεια εργαλείων & υλικών συντήρησης κτηρίων και εγκαταστάσεων της Παν/κής Μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια εργαλείων & υλικών συντήρησης κτηρίων και εγκαταστάσεων της Παν/κής Μονάδας Μυτιλήνης

 

Μυτιλήνη, 19/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανά ομάδα, προμήθεια εργαλείων & υλικών συντήρησης κτηρίων και εγκαταστάσεων της Παν/κής Μονάδας Μυτιλήνης . Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας εργαλείων & υλικών  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 13.741,63 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού  2.336,08 €  και αναλύεται ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΜΑΔΩΝ

Περιγραφή Υλικών & Εργαλείων

Προϋπολ . δαπάνη  προ   ΦΠΑ

Προϋπολ . δαπάνη  με τον  ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α’

Κλειδαριές και πόμολα

1.792,53 €

2.097,26 €

ΟΜΑΔΑ Β’

Δομικά υλικά

318,58 €

372,74 €

ΟΜΑΔΑ Γ’

Ρόδες για καρότσι μεταφοράς υλικών

68,38 €

80,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ’

Μεταλλικές ράμπες

555,55 €

650,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε’

Ηλεκτρολογικά υλικά

794,87 €

930,00 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’

Υδραυλικά υλικά

3.478,63 €

4.070,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ’ 1, Ζ’ 2, Ζ’ 3 & Ζ’ 4

Υλικά & εργαλεία για τις Φ.Κ.Μ

3.333,33 €

3.900,00 €

ΟΜΑΔΑ Η

Λαμπτήρες

2.136,50 €

2.499,71 €

ΟΜΑΔΑ Θ

Φωτιστικά

600,85 €

703,00 €

ΟΜΑΔΑ Ι

Εργαλεία

662,40 €

775,00 €

Συνολική  προϋπολογιζόμενη  τιμή με τον ΦΠΑ :

16.077,71 €

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για οποιαδήποτε ομάδα  ειδών , να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  25-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.  επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης ,(Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100 , Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόριος Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr  ή gmakaron@aegean.gr  

Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg