Προμήθεια Ηλεκτρονικού & λοιπού εξοπλισμού (αναλωσίμων /ανταλλακτικών εξοπλισμού γραφείου) για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια Ηλεκτρονικού & λοιπού εξοπλισμού (αναλωσίμων /ανταλλακτικών εξοπλισμού γραφείου) για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού & λοιπού εξοπλισμού (αναλωσίμων /ανταλλακτικών εξοπλισμού γραφείου) για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων  του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.048,38€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 251,62€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 18/02/2022 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την κα Παριανού Αγγελική,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας,210-6492166, ή με  ηλεκτρονική αποστολή στο  email:apr@aegean.gr

Συν/να: πίνακας ειδών προς προμήθεια

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Φεβ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg