Προμήθεια και αντικατάσταση “ενός (1) ρελέ ισχύος (LOVATO 4P/700A), με τα απαραίτητα μικροϋλικά στον Πίνακα Μεταγωγής του κτηρίου Διοίκησης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης καθώς και στην Προμήθεια (μόνο) ενός δεύτερου ρελέ ισχύος ίδιου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια και αντικατάσταση “ενός (1) ρελέ ισχύος (LOVATO 4P/700A), με τα απαραίτητα μικροϋλικά στον Πίνακα Μεταγωγής του κτηρίου Διοίκησης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης καθώς και στην Προμήθεια (μόνο) ενός δεύτερου ρελέ ισχύος ίδιου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην  Προμήθεια και αντικατάσταση “ενός  (1) ρελέ ισχύος (LOVATO 4P/700A),  με τα απαραίτητα μικροϋλικά στον Πίνακα Μεταγωγής του κτηρίου Διοίκησης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης καθώς και στην  Προμήθεια (μόνο) ενός  δεύτερου ρελέ ισχύος ίδιου, ως  εφεδρικού” .

Ο  συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας και υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.860,00 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 656,20€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή,  21 -09 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,  (Διεύθυνση) Λόφος Παν/μίου Αιγαίου . (όνομα υπαλλήλου:  Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

17 Σεπ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg