Είστε εδώ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης στο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης στο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.900,00 Ευρώ + ΦΠΑ 24% (1.176,00 Ευρώ) ήτοι σύνολο 6.076,00 Ευρώ (έξι χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ)

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 27-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: mlogiot@aegean.gr.

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Απρ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό