Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κατασκευής υποδομής απαγωγής αποβλήτων 3 στεγνωτηρίων στις Φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κατασκευής υποδομής απαγωγής αποβλήτων 3 στεγνωτηρίων στις Φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με  απ’  ευθείας ανάθεση, Α. Προμήθεια  υλικών κατασκευής υποδομής απαγωγής αποβλήτων 3 στεγνωτηρίων στις Φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 697,32 € με τον ΦΠΑ 17%  και Β. Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης των ως άνω υλικών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 421,20 €, σύμφωνα με τον ως παρακάτω προϋπολογισμό δαπάνης τους  :  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

Είδος -περιγραφή

Ποσότητα

Προϋπολογισμός    προ ΦΠΑ 17%.

Προϋπολογισμός    με τον  ΦΠΑ 17%.

1

Προμήθεια και τοποθέτηση Πολυκαρβονικού φύλλου πάχους 10mm  (προς αντικατάσταση των υπάρχοντων τζαμιών Για 3 επάνω τζάμια με πολυκαρβονικό φύλλο  πάχους 10mm και διαστάσεων 66 χ 39 εκ)

  210 μ χ 100 μ πάχους 10mm σε

 

40

46,80

2

Σωλήνες  INOX διαμέτρου Φ100με το υπολογιζόμενο μήκος   περίπου 4.20 μ συμπεριλαμβανομένου 5 γωνίες 45ο  ανά στεγνωτήριο

 

11μ

110

128,70

3

Γωνίες 45ο  INOX διαμέτρου Φ100 συνολικά τεμάχια 15                                             κόστος 175,00 €.

 

15

175

204,75

4

Στήριγμα τοίχου  INOX σωλήνας  Φ100 με υλικά επέκτασης από το τοίχο  0,50μ                ( απόστατήρες ) συνολικά τεμάχια 9                                                                                                κόστος 190,00 €.

 

9

190

222,30

5

Πλαστικό καναλιού  διάστασης 80 χ 40 συνολικού μήκους  10μ                                   κόστος 45,00 €.

 

10μ

45

52,65

6

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 3 χ 4 mm  

 

30μ

36

42,12

Συνολο προϋπολ. δαπάνης Υλικών

596,00

697,32

7. Δαπάνη για την Παροχή Υπηρεσιών εγκατάστασης των παραπάνω υλικών ,(πλην των ηλεκτρολογικών )  υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας .

360,00

421,20

ΣΥΝΟΛΑ :

956,00

1.118,52

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα,  1-12-2019  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου  κ Νίκος Μιχαλάκης , τηλ. 22510 36951ή με ηλεκτρονική αποστολή στο   mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Νοε 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg