Προμήθεια και Εγκατάσταση υλικών τροφοδοσίας καυσίμου στο Η/Ζ του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης στην Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια και Εγκατάσταση υλικών τροφοδοσίας καυσίμου στο Η/Ζ του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης στην Μυτιλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην , με απ’  ευθείας ανάθεση, Προμήθεια  και Εγκατάσταση  υλικών τροφοδοσίας καυσίμου στο Η/Ζ του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης στην Μυτιλήνη.

Τα υλικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 1.  6m χαλκοσωλήνας Ø 15
 2. 5 γωνίες Ø 15 χάλκινες
 3. 1 συστολή Αμερικής 1x ½΄΄
 4. 2 συστολές Αμερικής ⅜ και ½΄΄
 5. 2 TAY ½΄΄
 6. 1 τάπα ½΄΄ αρσενική
 7. 3 διπλομαστοί ½΄΄ ορειχάλκινοι
 8. 1 γωνία αρσενική 15x½΄΄ κολλητή
 9. 1 νεροπαγίδα ½΄΄
 10. 1 φίλτρο πετρελαίου ½΄΄
 11. 1 μαστός  αρσενικός 15x½΄΄ κολλητός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   άνω  Προμήθειας και εγκατάστασης  Υλικών ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 300 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  51  €.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καλούνται να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη  20-05-2020  και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) και αποστολή στο e- mail: mihalakis@aegean.gr  

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg