Προμήθεια και εγκατάσταση 4 ανεμιστήρων για την κλιματιστική μονάδα του κτηρίου Προβατάρη της Πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου με χαρακτηριστικά Φ630 900rpm. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια και εγκατάσταση 4 ανεμιστήρων για την κλιματιστική μονάδα του κτηρίου Προβατάρη της Πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου με χαρακτηριστικά Φ630 900rpm.

Current Style: Βασικό

espa.jpg