Είστε εδώ

προμήθεια και τοποθέτηση 3lit lit βαλβολίνης στο αυτοκίνητο RENO KHI 6746 του Παν/μίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση,  προμήθεια και  τοποθέτηση 3lit lit βαλβολίνης στο αυτοκίνητο  RENO KHI 6746  του Παν/μίου Αιγαίου  .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   άνω  προμήθειας    ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 71,70  €  με τον  ΦΠΑ 17   %   €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα ,    11-05 -2020  και ώρα 10  πμ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) και αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .  

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό