προμήθεια μιας πινακίδας αλουμινίου με αυτοκόλλητα γράμματα για την αναγραφή των στοιχείων της νέας πρυτανικής αρχής στο κτήριο Διοίκησης της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια μιας πινακίδας αλουμινίου με αυτοκόλλητα γράμματα για την αναγραφή των στοιχείων της νέας πρυτανικής αρχής στο κτήριο Διοίκησης της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας πινακίδας αλουμινίου διαστάσεων 47cm x 6 cm και πάχους 1 mm με αυτοκόλλητα γράμματα για την αναγραφή των στοιχείων της νέας πρυτανικής αρχής στο κτήριο Διοίκησης της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης. 

Η προϋπολογιζόμενη  δαπάνη για την ως άνω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των 30,00 €  πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι στο συνολικό ποσό των 35,10 € με το ΦΠΑ.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ως άνω προμήθεια να  ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα,  27-08-2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Δημήτριος Ρουμελιώτης,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36958 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: droumel@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Αυγ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg