Προμήθεια μικρούλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Γραφείου Δια νησιώτικης Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2020 στην Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια μικρούλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Γραφείου Δια νησιώτικης Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2020 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                         

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2020

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 802,41€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 192,59€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την κα Παριανού Αγγελική ή την  κα Κασκαμπά Κλεονίκη,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας, 2106492166,210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e email:apr@aegean.gr,  nkas@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg