προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 2021 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 2021

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 22-01-2020 και ώρα 10:00, επικοινωνώντας με το Γραφείο του Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα στο  fax 210-6492199 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: nkas@aegean.gr υπόψη κας Κασκαμπά Κλεονίκης.

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Ιαν 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg