προμήθεια ραφιών και κολονών μαζί με τα παρελκόμενά τους ( Βίδες, περικόχλια, κομβοελάσματα και πέλματα) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ραφιών και κολονών μαζί με τα παρελκόμενά τους ( Βίδες, περικόχλια, κομβοελάσματα και πέλματα)

Μυτιλήνη 28/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών: 36 Ράφια 38*92, 16 Ράφια 38/122, 32 κολόνες Τ/36*200, μαζί με τα παρελκόμενά τους ( Βίδες, περικόχλια, κομβοελάσματα και πέλματα) συνολικού προυπολογισμού μαζί με ΦΠΑ 1.000,00 € με κωδικό CPV 39131100-0. για την κάλυψη των αναγκών του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με το γραφείο Ταμείου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών

Λόφος Πανεπιστημίου αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκογλου Μενέλαος τηλ επικοινωνίας 22510 36188

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Νοε 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg