προμήθεια ραφιών και κολονών μαζί με τα παρελκόμενά τους ( Βίδες, περικόχλια, κομβοελάσματα και πέλματα) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ραφιών και κολονών μαζί με τα παρελκόμενά τους ( Βίδες, περικόχλια, κομβοελάσματα και πέλματα)

Μυτιλήνη 28/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών: 36 Ράφια 38*92, 16 Ράφια 38/122, 32 κολόνες Τ/36*200, μαζί με τα παρελκόμενά τους ( Βίδες, περικόχλια, κομβοελάσματα και πέλματα) συνολικού προυπολογισμού μαζί με ΦΠΑ 1.000,00 € με κωδικό CPV 39131100-0. για την κάλυψη των αναγκών του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με το γραφείο Ταμείου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών

Λόφος Πανεπιστημίου αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκογλου Μενέλαος τηλ επικοινωνίας 22510 36188

28 Νοε 2022Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΛέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg