προμήθεια σαράντα (40) συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb token – τύπου SafeNet 5110cc MD940) συμβατών με την τρέχουσα εφαρμογή της HARICA, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια σαράντα (40) συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb token – τύπου SafeNet 5110cc MD940) συμβατών με την τρέχουσα εφαρμογή της HARICA, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Μυτιλήνη, 14/01/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σαράντα (40) συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb token – τύπου SafeNet 5110cc MD940) συμβατών με την τρέχουσα εφαρμογή της HARICA, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1281Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα 12:00,  επικοινωνώντας με το Γραφείο Υποστήριξης ΄Εργων Πληροφορικής της Κεντρικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Γέραλη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2251036040) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: egeral@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Ιαν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg