Προμήθεια Συμπληρωματικών Πυροσβεστικών μέσων & εργαλείων των κτηρίων Λόφου Παν/μίου της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια Συμπληρωματικών Πυροσβεστικών μέσων & εργαλείων των κτηρίων Λόφου Παν/μίου της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί  στην με την διαδικασία της απ’  ευθείας ανάθεσης,  Προμήθεια  Συμπληρωματικών Πυροσβεστικών μέσων & εργαλείων, των κτηρίων Λόφου Παν/μίου  της  Παν/κής Μον. Μυτιλήνης.    

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ,  ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων  ΕΥΡΩ (12.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Τρίτη 18/05/2021 και ώρα 10:00  π.μ. επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, με τους κ.κ.:  

  • Μιχαλάκη Νίκο  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951
  • Μακαρώνη Γρηγόρη  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954

 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:   mihalakis@aegean.gr  &  gmakaron@aegean.gr

 

 Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
14 Μάιος 2021Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΛέσβοςΑρχείο Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Current Style: Βασικό

espa.jpg