Προμήθεια τριάντα δύο (32) συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb token) συμβατών με την τρέχουσα εφαρμογή της HARICA για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια τριάντα δύο (32) συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb token) συμβατών με την τρέχουσα εφαρμογή της HARICA για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                       

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριάντα δύο (32) συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb token – τύπου SafeNet 5110cc MD940) συμβατών με την τρέχουσα εφαρμογή της HARICA, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1281Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 12:00,  επικοινωνώντας με το Γραφείο Υποστήριξης ΄Εργων Πληροφορικής της Κεντρικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Γέραλη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2251036040) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: egeral@aegean.gr .

 

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Μάιος 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg