Προμήθεια Υδραυλικού υλικού για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια Υδραυλικού υλικού για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια    :

  1. Μιας δεξαμενή χωρητικότητας 1,000 λίτρων  .
  2. Αντλία νερού η οποία θα μπορεί να τροφοδοτήσει τον αποσκληρυντή του κτηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με πίεση    πάνω από 5  bar
  3. Πιεστικό δοχείο 80 lt
  4. Σωλήνα φ 50 16 atm,  20  .
  5.  διάφορα άλλα υλικά για τη σύνδεση αυτών όπως  : φλοτέρ 1,5 ίντσας για τη δεξαμενή -  πρεσοστάτης -  ηλεκτρικό φλοτέρ και ρελε ισχύος  για τον έλεγχο και προστασία της αντλίας νερού   - πεντάοδη βάνα – ανεπίστροφη βαλβίδα – σωλήνα φ 50 16 atm και άλλα μικρούλικα για τη διασύνδεση όλων αυτών

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια των ως άνω υλικών ανέρχεται  στο ποσό των 1076,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ 17 %.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την υποβολή προσφοράς , να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 19-03-2018 και ώρα 11:00π.μ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νικος Μιχαλάκης    τηλ.  επικοινωνίας 22510  36951 &   36 958  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Μαρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg