προμήθεια υδραυλικών υλικών εξοπλισμού και εγκατάστασή τους, για την κατασκευή Πιεστικού συγκροτήματος που απαιτείται για την λειτουργία υπάρχοντος Αποσκληρηντή, του Υδροστασίου του κτηρίου Διοίκησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια υδραυλικών υλικών εξοπλισμού και εγκατάστασή τους, για την κατασκευή Πιεστικού συγκροτήματος που απαιτείται για την λειτουργία υπάρχοντος Αποσκληρηντή, του Υδροστασίου του κτηρίου Διοίκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην  με απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια  υδραυλικών υλικών  εξοπλισμού  και εγκατάστασή τους,  για την  κατασκευή  Πιεστικού συγκροτήματος που απαιτείται για την λειτουργία  υπάρχοντος  Αποσκληρηντή,  του  Υδροστασίου του  κτηρίου Διοίκησης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια των ως άνω υλικών   και την εγκατάστασή τους ανέρχεται  στο ποσό των 1622,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ 17 %.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την υποβολή προσφοράς, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή,   30-03-2018 και ώρα 11:00π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου: Νικος Μιχαλάκης    τηλ.  επικοινωνίας 22510  36951 &   36 958 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Μαρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg