Προμήθεια Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών για την τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως νερού στο κλειστό κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών στο υδροστάσιο των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών για την τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως νερού στο κλειστό κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών στο υδροστάσιο των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση Προμήθειας Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών για την τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως νερού στο κλειστό κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών  στο υδροστάσιο των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης.

Για τις εν λόγω εργασίες απαιτούνται τα παρακάτω υλικά :

20 εξαεριστικά  ½ SOLAR ηλιακών κυκλωμάτων

4 αυτόματοι πληρώσεως GALEFFI ½

4 Μανόμετρα 0-6 BAR

4 γωνίες ΜΕΒ ½ ορυχ.

4 διπλομαστοί ½ ορυχ.

4 ρακόρ φ 16 χ 2 χ ½

4 διπλομαστοί ¾ γαλβάνιζέ

4 ΤΑΦ ¾ γαλβάνιζέ

4 συστολές ¾ χ ½ Αμερικής

4 βάνες Α – Θ  ½

4 τάπες ¾ αρσεν.

4 ρακόρ Φ16 Χ 2 Χ ½ αρσεν.

10μ σωλήνα TUBO 16 x 2 x ½

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως  άνω  δαπάνης   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 950,00 €  πλέον ΦΠΑ 17  %   ποσού  161,50  €.

Από το ως άνω συνολικό ποσό , 500€ πλέον του ΦΠΑ 17% (85€), αντιστοιχει στην προμήθεια υλικών και 450€  πλέον του ΦΠΑ 17% (76,5€), στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασής τους .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 01-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951) και αποστολή στο e- mail: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο e-mail:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg