Είστε εδώ

προμήθεια 4-5 υποποδίων γραφείων στους χώρους εργασίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 4-5 υποποδίων γραφείων στους χώρους εργασίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης  για το έτος 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα ευρώ (140,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 13:00  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, με την κκ. Σχαλλίγ Μαριολέν στο τηλ. επικοινωνίας 22510  36925 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  mariolen@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό