προμήθεια 7 τόνων αλατιού για το κεντρικό σύστημα αποσκλήρυνσης των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 7 τόνων αλατιού για το κεντρικό σύστημα αποσκλήρυνσης των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση προμήθειας 7 τόνων αλατιού για το κεντρικό σύστημα αποσκλήρυνσης  των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   άνω  προαναφερόμενης προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 980,00 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  166,60 €.

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  09-10-2020  και ώρα 10:30 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951 ) και αποστολή στο e- mail: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο e-mail:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Οκτ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg