ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Μηχανικών  Σχεδίασης  Προϊόντων  και  Συστημάτων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’ αρ. 6η/05.07.2017  συνεδρίασή της  (θέμα  5.2), αποφάσισε τη δημοσίευση  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πρόσληψη  δεκατεσσάρων  (14) διδασκόντων/ουσών  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  βάσει  του άρθρου  5  του  Π.Δ.  407/80  ή  με  σύμβαση  έργου  με  πλήρη  ή  μερική  απασχόληση  ή πανεπιστημιακών  υποτρόφων,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  διδακτικές  ανάγκες  του Τμήματος  Μ.Σ.Π.Σ.  και  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  για  το  χειμερινό  και  το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2017-2018, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

1.  Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο  «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας».
2.  Τέσσερις  (4)  θέσεις  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σχεδίαση Διαδραστικών & Βιομηχανικών Προϊόντων».
3.  Μία  (1)  θέση  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Μάρκετινγκ  -Επιχειρησιακή Έρευνα».
4.  Μία  (1)  θέση  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Πληροφορική-Τεχνολογίες, Προγραμματισμός και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».
5.  Μία  (1)  θέση  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σχεδίαση Υπηρεσιών».
6.  Δύο  (2)  θέσεις  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Οπτική Επικοινωνία και Σχέδιο».
7.  Δύο  (2)  θέσεις  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σχεδιασμός Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων - Ρομποτική».
8.  Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά».

9.  Μία  (1)  θέση  στη  βαθμίδα  του  Λέκτορα  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σχεδίαση  & Τεχνολογίες Παραγωγής».

Οι  παραπάνω  θέσεις  θα  καλυφθούν  υπό  την  προϋπόθεση  της  ύπαρξης  πιστώσεων  για θέσεις  διδασκόντων  βάσει  του  ΠΔ  407/80  ή  με  σύμβαση  έργου  στο  Τμήμα  ΜΣΠΣ  για  το ακαδ. έτος 2017-2018 και για τις περιπτώσεις Ε.Ε.Π. ή Πανεπιστημιακών Υποτρόφων εφόσον επιπλέον το επιτρέπει το νομοθετικό πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg