ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

Μυτιλήνη 31.01.2022

                                                                     Α.Π.: 70

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 8/17.01.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/ουσας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

 

  1. Πολιτική ανθρωπολογία (Μάθημα επιλογής ΣΤ/Η εξάμηνο – 6 ECTS – 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως)
  2. Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού (Μάθημα επιλογής ΣΤ/Η εξάμηνο – 6 ECTS – 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως)

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
  4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
  5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

ως τη Παρασκευή 11.02.022 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 secr-sa@aegean.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνο: 2251036323 και 2251036303 (κ. Σοφία Κουτσαφτή – κ. Χρύσα Χατζηνικολάου)

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

Βενετία Καντσά

Ημερομηνία ανάρτησης

31 Ιαν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg