Είστε εδώ

πρόσκληση ανάθεσης Της μετά υλικών, κατασκευής και τοποθέτησης ελαιοχρωματισμένου σιδηρού κιγκλιδώματος ασφαλείας 2,0μ Χ1,05μ, για τις ανάγκες ασφάλισης παραθύρου γραφείου Ι.31 του κτηρίου ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ