Πρόσκληση εγγραφής υποψηφίων αναδόχων στους καταλόγους του Πανεπιστημίου Αιγαίου (που αφορά τα έξι νησιά και το γραφείο της Αθήνας) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση εγγραφής υποψηφίων αναδόχων στους καταλόγους του Πανεπιστημίου Αιγαίου (που αφορά τα έξι νησιά και το γραφείο της Αθήνας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Ιαν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg