συνημμένη απόφαση της ΚΕΕ για τον ορισμό Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (ΤΕΕ) και εκλογικών τμημάτων, της κατηγορίας προσωπικού ΕΤΕΠ, για την εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο του Ιδρύματος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

συνημμένη απόφαση της ΚΕΕ για τον ορισμό Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (ΤΕΕ) και εκλογικών τμημάτων, της κατηγορίας προσωπικού ΕΤΕΠ, για την εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Ψηφίσματα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg