Συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2021 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                      

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2021»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 403,22€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 96,78€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  01/02/2021 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας   τις, κα Λάμπου Σταυρούλα, στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 21064920207, στο fax 2106492199,  ή με ηλεκτρονική αποστολή  email: slamb@aegean.gr  

Ημερομηνία ανάρτησης

25 Ιαν 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg