Συντήρηση υπαρχόντων ξύλινων δαπέδων και προμήθεια - τοποθέτηση νέων από Laminate σε γραφεία και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Συντήρηση υπαρχόντων ξύλινων δαπέδων και προμήθεια - τοποθέτηση νέων από Laminate σε γραφεία και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε : «Συντήρηση υπαρχόντων ξύλινων δαπέδων και προμήθεια - τοποθέτηση νέων από Laminate  σε γραφεία και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα»

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 18.000,00 € + ΦΠΑ 24% (4.320,00 €) ήτοι σύνολο 22.320,00 € (Είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ).

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 20-11-2019 και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Νοε 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg