συστηματοποίηση, αυτοματοποίηση και οργάνωση του τρόπου εξαγωγής των στατιστικών αναφορών των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης που παρέχονται μέσω του συστήματος αυτοματοποίησης αυτής Vubis Smart | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

συστηματοποίηση, αυτοματοποίηση και οργάνωση του τρόπου εξαγωγής των στατιστικών αναφορών των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης που παρέχονται μέσω του συστήματος αυτοματοποίησης αυτής Vubis Smart

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην συστηματοποίηση,  αυτοματοποίηση και  οργάνωση  του τρόπου εξαγωγής των στατιστικών αναφορών των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης που παρέχονται μέσω του συστήματος αυτοματοποίησης αυτής Vubis Smart προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις παροχής ετήσιων στατιστικών στοιχείων στην ΜΟΔΙΠΑΠ και ΕΣΥΕ. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην παρουσίαση μιας  ολοκληρωμένη πρότασης για την υλοποίηση του προαναφερθέντος στόχου η οποία  η οποία θα είναι πλήρως διαλειτουργική με το προαναφερθέν σύστημα αυτοματοποίησης και θα παραμετροποιηθεί  σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας σε ότι αφορά την εξαγωγή στατιστικών αναφορών. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να συνδέονται μέσω φυλλομετρητή και ενδεικτικά να παρέχει στοιχεία για τις κινήσεις δανεισμού, αντίτυπα που έχουν διακινηθεί, δανειζόμενους χρήστες, αντίτυπα με μεγάλη κίνηση, συμπεριφορά αναζητήσεων, στατιστική εικόνα της συλλογής της βιβλιοθήκης  συνολικά αλλά και ανά παράρτημα πχ  ανά κατηγορία υλικού κτλ.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας προ ΦΠΑ, ανέρχεται στο  ποσό των  3.225,81€  και στο συνολικό  ποσό των 4.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παράσχουν  την προαναφερθείσα υπηρεσία, να ενημερώσουν εγγράφως, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, την αρμόδια υπάλληλο της  Κεντρικής Υπηρεσίας της  Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία  Μαρινάτου Μυρσίνη στην διεύθυνση, Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, και στο τηλέφωνο 2251036076  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mirna@aegean.gr μέχρι και την       Δευτέρα   09-11-2020 και ώρα 12:00 .

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Νοε 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg