Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση (webinar), με θέμα: "H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα" | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση (webinar), με θέμα: "H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση (webinar),

με θέμα: «H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής της 94ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, υπό την Προεδρία του, πραγματοποίησε στις 27/07/2020 διαδικτυακή εκδήλωση (webinar), με θέμα: «H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», την οποία παρακολούθησαν πάνω από 150 συμμετέχοντες.

Μέσα από μία εποικοδομητική συζήτηση σύνθεσης προσεγγίσεων σημαντικών εθνικών φορέων, αναφορικά με το τρίπτυχο Έρευνα – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητας αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Έρευνας που διεξάγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με όχημα την ανάπτυξη / διεύρυνση των Δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, όπως π.χ. τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ή Γνώσης). Ο μετασχηματισμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρηματικό προϊόν, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε απλή διαδικασία. Προϋποθέτει την ύπαρξη διαδικασιών/μηχανισμών που επιτρέπουν την μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιχειρηματική ιδέα. Στόχος των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι να υποστηρίξει τους ερευνητές, το προσωπικό, και τους φοιτητές ενός Πανεπιστημίου στην εκμετάλλευση της ερευνητικής τους δραστηριότητας προκειμένου να αναπτύξουν και να προωθήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και να δημιουργήσουν έσοδα που θα επανεπενδυθούν στην ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα

Την εκδήλωση, την οποία συντόνισε με επιτυχία η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη,  τίμησαν με την ενεργό συμμετοχή και πολύτιμη συμβολή τους οι κ.κ.:

  • Απόστολος Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. & Ε.Κ.Τ., Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Αριστείδης - Θωμάς Δοξιάδης, Αντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
  • Αντώνης Γυπάκης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων ΕΤΑΚ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Σωτήρης Παπαντωνόπουλος – Μαντόπουλος, General Partner Uni.Fund
  • Απόστολος Δημητριάδης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και η Αντιπρυτάνισσσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη.

Ημερομηνία ανάρτησης

31 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg