Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων Common European Data Space for Cultural Heritage (CEDCHE). | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων Common European Data Space for Cultural Heritage (CEDCHE).

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων Common European Data Space for Cultural Heritage (CEDCHE).

 

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι,  ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καρυδάκης ορίστηκε από το Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (DG CNECT) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων (expert group) στο Common European Data Space for Cultural Heritage (CEDCHE).

Ο ρόλος του CEDCHE είναι συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός προς την ΕΕ σχετικά με πολιτικές και δράσεις που αφορούν αφενός στη στρατηγική ανάπτυξη του Data Space για την Πολιτισμική Κληρονομία και αφετέρου στην ενσωμάτωση του στον κοινό, διαλειτουργικό χώρο δεδομένων βάσει της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής (European data strategy) στο πλαίσιο του Digital Europe Programme (DIGITAL).

Μια σημαντική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής  Χρήστος Καλλονιάτης

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Μαρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg