Το CLARIN:EL αξιολογείται και πιστοποιείται επίσημα ως CLARIN B-centre του CLARIN ERIC και ως Trustworthy Data Repository από το CoreTrustSeal | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το CLARIN:EL αξιολογείται και πιστοποιείται επίσημα ως CLARIN B-centre του CLARIN ERIC και ως Trustworthy Data Repository από το CoreTrustSeal

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Υποδομών CLARIN:EL πιστοποιείται ως

CLARIN B-centre του CLARIN ERIC & ως Trustworthy Data Repository από το CoreTrustSeal

Με πολύ χαρά, σας ενημερώνουμε για τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων & Υποδομών CLARIN:EL, της οποίας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, είναι ένα από τα Ιδρυτικά  Μέλη.

Η Υποδομή CLARIN:EL είναι το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC. Αποστολή του CLARIN:EL είναι  η υποστήριξη των ερευνητών/ητριών, επαγγελματιών, φοιτητών/ητριών και άλλων με την παροχή συλλογής, τεκμηρίωσης, συντήρησης και διαμοιρασμού ψηφιακών γλωσσικών πόρων, εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας και πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας, για εφαρμογές στις Σπουδές για τη Γλώσσα, στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στην Πολιτιστική Κληρονομιά, στη Γλωσσική Τεχνολογία, στην Πληροφορική κ.ά. Η πρόσβαση στο CLARIN:EL και στις υπηρεσίες του είναι ελεύθερη για όλους/ες, σύμφωνα με τις αρχές των ανοικτών δεδομένων. Το CLARIN:EL μαζί με το Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH_GR/ΔΥΑΣ είναι οι δύο συνιστώσες της Εθνικής Υποδομής που υποστηρίζει και προωθεί τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Τεχνολογία και Καινοτομία, ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ (Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL αξιολογήθηκε  με επιτυχία και πιστοποιήθηκε ως CLARIN B-Centre της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC και ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων (Trustworthy Data Repository) από το Συμβούλιο Προδιαγραφών και Πιστοποίησης CoreTrustSeal. Η Υποδομή CLARIN:EL αποτελεί, πλέον, ένα (1) από τα συνολικά 24 επίσημα αναγνωρισμένα CLARIN B-Centres του CLARIN ERIC, ενώ, έπειτα από απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, βρίσκεται στη λίστα των 132, σήμερα, παγκοσμίως πιστοποιημένων Αποθετηρίων του CoreTrustSeal.

Σχετική ανακοίνωση για την αξιολόγηση έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του CLARIN:EL και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:

https://apollonis-infrastructure.gr/

https://www.clarin.gr/el

https://www.coretrustseal.org/

https://dyas-net.gr/

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Υποέργο ΑΙΓΑΙΟ)

Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή

Διευθύντρια Εργαστηρίου Πληροφορικής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Νοε 2022

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Current Style: Βασικό

espa.jpg