Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ και την σχετική πιστοποίηση του για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ και την σχετική πιστοποίηση του για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ και την σχετική πιστοποίηση του για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022».
Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 7.200,00 € + ΦΠΑ 24% (1.728,00 €) ήτοι σύνολο 8.928,00 € (Οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ).
Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 19-07-2019 και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr
(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση Tεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg