12μηνης υποστήριξης του Π.Τ.Τ.Υ για την άμεση επέμβαση και Αποκατάσταση γενικών προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων και στην ορθή παρακολούθηση για την διαπίστωση της πιστής ή μη εφαρμογής των όρων των τρεχουσών συμβάσεων συντήρησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

12μηνης υποστήριξης του Π.Τ.Τ.Υ για την άμεση επέμβαση και Αποκατάσταση γενικών προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων και στην ορθή παρακολούθηση για την διαπίστωση της πιστής ή μη εφαρμογής των όρων των τρεχουσών συμβάσεων συντήρησης

Μυτιλήνη 04/10/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση Υπηρεσιών  “12μηνης υποστήριξης του Π.Τ.Τ.Υ   για την  άμεση  επέμβαση  και  Αποκατάσταση γενικών προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων και  στην ορθή παρακολούθηση  για  την διαπίστωση της  πιστής ή μη  εφαρμογής,  των όρων των τρεχουσών συμβάσεων συντήρησης   των λοιπών  Η/Μ εγκαταστάσεων των  16 κτηρίων της Π.Μ.Μ,  με την υποχρέωση  σύνταξης  τεχνικών εκθέσεων  αναφοράς  στην Υπηρεσία    τυχόν υπαρχόντων προβλημάτων και των απαιτούμενων υπηρεσιών και υλικών  για την αποκατάστασή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω  υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 20.512,82 €  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 3.487,18 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  08-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.  επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100  Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr  ή gmakaron@aegean.gr  

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg