Κριτικοί γραμματισμοί στην κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα της μαζικής κουλτούρας: Ερευνητικά δεδομένα και κριτικές προεκτάσεις | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κριτικοί γραμματισμοί στην κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα της μαζικής κουλτούρας: Ερευνητικά δεδομένα και κριτικές προεκτάσεις

Το ΕΕΠΓ σας προσκαλεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στις 21:00, στην Αίθουσα «Περιστιάνη» (Μπίνειο) στο σεμινάριο

Κριτικοί γραμματισμοί στην κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα της μαζικής κουλτούρας:

Ερευνητικά δεδομένα και κριτικές προεκτάσεις

Αναστασία Στάμου, ΑΠΘ

Περίληψη Οι γραμματισμοί με τους οποίους εμπλέκονται οι μαθητές/τριες ‘εκτός’ σχολείου τείνουν να διαφέρουν σημαντικά από τον τυπικό σχολικό γραμματισμό και να αντλούνται κυρίως από τα ΜΜΕ και τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα κόμικς και τα περιοδικά, η τηλεόραση και οι υπολογιστές (δηλ. αυτά που μπορούμε να αποκαλέσουμε μαζική ή λαϊκή κουλτούρα: popular culture). Από την άλλη πλευρά, η γνώση των μαθητών/τριών για τον κόσμο και οι στάσεις τους προς διάφορες πτυχές της κοινωνι(ογλωσσ)ικής πραγματικότητας διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις αναπαραστάσεις που εγγράφονται για αυτές στον λόγο της μαζικής κουλτούρας. Με βάση τα παραπάνω, νεότερες προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία, όπως οι Σπουδές Νέου Γραμματισμού, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του λόγου της μαζικής κουλτούρας. Ανταποκρινόμενοι/ες στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πρόγραμμα Θαλής-ΕΣΠΑ (2011-2015: «Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικής γλωσσικής επίγνωσης»), εξετάσαμε τη δυνατότητα εισαγωγής των κειμένων μαζικής κουλτούρας (π.χ. τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στο γλωσσικό μάθημα, με σκοπό την προώθηση της κριτικής επίγνωσης των μαθητών/τριών σε φαινόμενα κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας, τα οποία τείνουν να αναπαρίστανται με τρόπους που αναπαράγουν καθιερωμένες αντιλήψεις για τη γλώσσα και τον κόσμο. Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κάποια εμπειρικά δεδομένα από την Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία ήμουν επικεφαλής. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣ

 

http://www.sah.aegean.gr/event/seminaria_lesol_2018_19/

Κατηγορία

Διαλέξεις

Τοποθεσία

Λέσβος

Χώρος εκδήλωσης

Μυτιλήνη, Αίθουσα «Περιστιάνη» (Μπίνειο)

Ημερομηνία

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018 - 21:00 εώς 23:00

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg