Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA

Χίος

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ έχει ως στόχο τη δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών επιχειρήσεων, υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα.

Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση :

  • στη λεπτομερή μελέτη των οργανισμών, του τρόπου διοίκησής τους και των συνεχών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν, 
  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται σε διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα,
  • στην ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος, ενθαρρύνοντας τόσο την ατομική δημιουργικότητα, όσο και την ομαδική εργασία.

Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από: 

  • τη στενή σχέση με την αγορά και τη συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής,
  • την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων,
  • την ευθυγράμμιση με αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται στις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις:

  • Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση,
  • Οργάνωση και Διοίκηση,
  • Λειτουργιών και Καινοτομίας

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Οργάνωση και Διοίκηση
Λειτουργιών και Καινοτομίας

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg