Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Λέσβος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις εντάσεις ανάμεσα στις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές των πολιτικών κοινωνιών και των τυπικών δημοκρατικών θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασίες εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού. Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών συγκλίσεων.

Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός

Το ΠΜΣ είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους.

Συνεργασία με το Ευρω-μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα πρόσφατα εντάχθηκε στο ‘Πρόγραμμα Ήδη Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’ του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI). Έτσι, οι φοιτητές μας έχουν τώρα το προνόμιο να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά σεμινάρια στην έδρα του Πανεπιστημίου, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, χωρίς επιπλέον κόστος** , να αποκτήσουν το ‘Επιπρόσθετο Δίπλωμα’ από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με την βεβαίωση παρακολούθησης του Πανεπιστημίου EMUNI.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg