Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη

Λέσβος

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανακοινώνουν τη λειτουργία του νέου, αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Ροών στην Ευρώπη» («Migration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe»). Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έρχεται να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκτοπισμού μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα, αγγίζοντας ένα από τα πιο καίρια και σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης Ιστορίας.

Το μονοετούς διάρκειας ΠΜΣ επικεντρώνεται σε ένα τα πιο επίκαιρα και ελκυστικά πεδία σπουδών της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς προσφέρει πολύτιμη γνώση και εμβριθή ανάλυση του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, με την πλούσια θεματολογία, τις διεθνείς συνεργασίες του και την πολύτιμη προσφερόμενη εμπειρία στο πεδίο (fieldwork). Η πρακτική άσκηση (fieldwork) σε προσφυγικές δομές της Λέσβου και της Αθήνας, συνδυαστικά με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και διαλέξεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος και μοναδική ευκαιρία για την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του με πρακτικές όψεις του φαινομένου σε χώρους όπου φιλοξενούνται πληθυσμοί σε αναζήτηση μιας ασφαλούς και καλύτερης ζωής.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων (κοινωνιολόγων, νομικών, ανθρωπολόγων, ψυχολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, διεθνολόγων, οικονομολόγων και κοινωνικών επιστημόνων) από την Ελλάδα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τη συμμετοχή επίσημων φορέων και εκπροσώπων οργανώσεων με μακροχρόνια εμπειρία και δράση στον χώρο. Απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και σε επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν στο φλέγον ζήτημα της μεταναστευτικής πορείας των πληθυσμών. Προσφέρεται επίσης για την περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη των ενδιαφερομένων που έχουν στόχο την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης, καθώς επίσης και των εργαζομένων στον χώρο των επιστημών της υγείας και ψυχικής υγείας, προκειμένου να εξοικειωθούν με την πολυδιάσταση του φαινομένου, τις κριτικές θεωρίες αλλά και τις πρακτικές όψεις στη διαχείριση της ανθρώπινης κινητικότητας σε ένα διαρκώς και ταχύτατα μεταλλασσόμενο περιβάλλον.


 

MSc IN MIGRATION STUDIES: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe

The post-graduate Program ‘Migration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe’ is a new, original concept instigated by the Department of Sociology of the University of the Aegean. It is the first international Master’s degree in Migration Studies (MMS) in Greece to be entirely taught in English and one of the few European Courses that articulately combines interdisciplinary perspectives on issues of migration.

The Course aims to equip students with the skills and knowledge to understand the multifaceted phenomenon of migration, forced relocation, human rights, global health, discrimination and integration. Unique approach – contemporary curriculum: The University of the Aegean, with a distinct semantic meaning as it is based in Mytelene, Lesvos, offers a rich and comprehensive curriculum and a unique approach. It comprises on-line courses as well as fieldwork and workshops available for students to gain hands-on experience in the existing refugee accommodation facilities of Lesvos. Students will thus gain a multidisciplinary perspective on migration studies through courses and extracurricular opportunities.

About the Course: This interdisciplinary master’s degree provides a comprehensive analysis of global migration, forced displacement and mobility, covering a multifold of major contemporary debates in the current context of globalization and the recent migration and health crisis.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg