Ερευνητικές Δράσεις | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ερευνητικές Δράσεις

Ένα πρώτο σχόλιο για τη Γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή πρώτων συμπερασμάτων (Αύγουστος 2020)

Αθανασία Κοντοχρήστου (Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,  Μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Current Style: Βασικό

espa.jpg